logo fries genootschap

Het Koninklijk Fries Genootschap

Het Koninklijk Fries Genootschap voor Geschiedenis en Cultuur, opgericht in 1827, spant zich in om het onderzoek naar en de belangstelling voor de Friese geschiedenis en cultuur te bevorderen.

Word nu lid van het Koninklijk Fries Genootschap

Koninklijk Fries Genootschap

Orrery

Historisch tijdschrift Fryslân

Fries vlas als
werkverschaffing

Wetenschappelijk jaarboek De Vrije Fries

Thema: Tweeduizend jaar
Friezen en hun landschap

huwelijkshart_Z08959
COLLECTIE

Collectie uitgelicht

In de collectie van het Fries Genootschap bevinden zich onder andere de pendant-portretten van Hylck en Frans van Eysinga door Wybrand de Geest uit 1634 en vele stukken Fries zilverwerk.

Bekijk uitgelichte stukken.

In zijn lezing vertelt mr. Sybrand van Haersma Buma, genootschapslid en burgemeester van Leeuwarden, over de tijd van zijn betbetovergrootvader Wiardus Willem (Wite) Buma (1802-1873), waarin de geest van verandering voortdurend in botsing kwam met de wens tot behoud van wat restte van het oude Friesland. 

Fryslan_mei24-vrije_fries_helft
Publicaties

Uitgaven van het Fries Genootschap

Het Genootschap geeft twee periodieken uit: het wetenschappelijk jaarboek De Vrije Fries en het historisch tijdschrift Fryslân. Daarnaast ontplooit het Genootschap nog een aantal andere activiteiten zoals excursies en lezingen.

mensen
Aanmelden

Word lid van het Fries Genootschap

Belangrijkste voordelen van het lidmaatschap:
• Het jaarboek De Vrije Fries
• Zesmaal per jaar het historisch tijdschrift Fryslân
• Gratis toegang voor het lid en eventuele huisgenoten tot het Fries Museum

Onze collectie