logo fries genootschap

Het Koninklijk Fries Genootschap

Het Koninklijk Fries Genootschap voor Geschiedenis en Cultuur, opgericht in 1827, spant zich in om het onderzoek naar en de belangstelling voor de Friese geschiedenis en cultuur te bevorderen.

Word nu lid van het Koninklijk Fries Genootschap

Koninklijk Fries Genootschap

Portret van Ymck van Paffenrode

Historisch tijdschrift Fryslân

Het Rampjaar
1672

Wetenschappelijk jaarboek De Vrije Fries

Thema: Verzet,
accommodatie en
coöperatie tijdens de
bezetting in Friesland

huwelijkshart_Z08959
COLLECTIE

Collectie uitgelicht

In de collectie van het Fries Genootschap bevinden zich onder andere de pendant-portretten van Hylck en Frans van Eysinga door Wybrand de Geest uit 1634 en vele stukken Fries zilverwerk.

Bekijk uitgelichte stukken.

Nieuws

Lees in de nieuwe editie van Fryslân o.a. over het Rampjaar 1672, duik met Van Eysinga in de Friese adel en leer wat een ziekentrooster in oorlogstijd deed. Wat bedacht men eind 19de eeuw om ‘sociale ellende’ tegen te gaan, welke levenslessen had Jouster schipper Ids Sippes Tjaarda in petto en wat was de betekenis van Onno Harmens Sytstra voor de Fryske Beweging?

halve_Frysjan_sepVF22
Publicaties

Uitgaven van het Fries Genootschap

Het Genootschap geeft twee periodieken uit: het wetenschappelijk jaarboek De Vrije Fries en het historisch tijdschrift Fryslân. Daarnaast ontplooit het Genootschap nog een aantal andere activiteiten zoals excursies en lezingen.

mensen
Aanmelden

Word lid van het Fries Genootschap

Belangrijkste voordelen van het lidmaatschap:
• Het jaarboek De Vrije Fries
• Zesmaal per jaar het historisch tijdschrift Fryslân
• Gratis toegang met gezinsleden tot het Fries Museum

Onze collectie