origineel-reclameschilderij
In dit nummer: Fryslân 2016-2

Kampioen theezetten

Helemaal jaren vijftig: een landelijke competitie theezetten met een finale in –jawel- het Amsterdamse Concertgebouw. De 21-jarige Ans Sandstra uit Bolsward werd daar op 18 december 1957 landskampioene theezetten. Eerder dat jaar, in maart, was een andere Friezin, Gerbrig van Tuinen-Scheepsma uit Schettens, al theezetkampioene op televisie geworden. Zij had zich aangesloten bij de groep van landbouwhuishoudleraressen uit Bolsward.
RP-P-OB-47.803
In dit nummer: Fryslân 2016-2

Met de knecht in de bedstede

Het in 1874 in Stiens gesloten huwelijk tussen Sjoerd Andringa en Iebel Bilstra draagt snel vrucht –tweemaal zelfs- maar loopt binnen vier jaar op de klippen. De twist loopt gierend uit de hand en de (v)echtelieden belanden voor de rechtbank waardoor alle ellende op straat komt te liggen. Wet en moraal zijn onverbiddelijk: het huwelijk is een dwangbuis voor de rest van je leven.
S1965-075_01
In dit nummer: Fryslân 2016-2

Groningse Friezen: Hora Siccama

Wapens en vlaggen van Groningen en de Ommelanden hebben Friese elementen, wat gezien de geschiedenis geen wonder is. ‘Fries gevoel’ in Groningen is tot op heden eveneens te peilen in de verhalende genealogie van de Siccama’s, een geslacht dat zich vooral in de provincie Groningen ontplooide. Waarom voelt de familie zich zo Fries? Een drieluik over drie telgen, te beginnen bij Wiardus.
Begraafplaats-kort-na-de-cr
In dit nummer: Fryslân 2016-2

Te pletter op Mirnser kerkhof

De elfjarige Sjuttje Talma zit ’s middags 22 december 1943 in de woonkamer van haar ouders boerderij, met haar kleine zusje Dieuwer op schoot, als opeens een oorverdovende knal klinkt. Een regen van glasscherven treft de kinderen. Vlakbij, op het kerkhofje van Mirns, is een Amerikaanse B-24 Liberator neergestort, één van de ruim vierhonderd geallieerde vliegtuigen die tijdens de Tweede Wereldoorlog hun Waterloo vinden in Friesland.