01_ganzenbord_fryslân
In dit nummer: Fryslân 2021-2

Fries ganzenbord

Het eeuwenoude gezelschapspel ganzenborden kreeg in 1880 een Friese variant door de Heerenveense steendrukker Piebe Krediet. Hij kon fraai tekenen en voorzag het bord van talrijke toentertijd typisch Friese bezienswaardigheden. Piebe had de route zelf lopend afgelegd om proeftekeningen te maken.
TITIA PORTRET
In dit nummer: Fryslân 2021-2

Titia, sensatie in Japan

200 Jaar geleden stierf de Leeuwardense Titia Bergsma, tot heden vermaard in Japan. Ze kwam daar op de Nederlandse handelspost Deshima terecht doordat haar man er ‘opperhoofd’ werd. Ze baarde groot opzien door de shogun onder ogen te komen, en haar zelfverzekerde houding.
Colmjon-0026-jpg
In dit nummer: Fryslân 2021-2

Een tenger mannetje

Een ‘harde werker’ in de Friese strijd is Gerben Colmjon wel genoemd. Na Harmen Sytsra hield hij de Fryske Beweging gaande, zodat Troelstra en Kalma het later van hem konden overnemen. Door zelfstudie heeft Colmjon zich opgewerkt tot archivaris-bibliothecaris van Friesland. Hij heeft zich bijna dood gewerkt in dienst van het Fries.
MakkumvandezijltezienBendorpCollectieFriesScheepvaartMuseum
In dit nummer: Fryslân 2021-2

Makkumer schippers op pad

In de 17de eeuw ontwikkelde zich in Makkum een steeds belangrijker schippersgemeenschap die vooral handel dreef met kustvaart, tot de Kleine Oost (Noord-Duitsland en Denemarken). Contacten in Amsterdam en Hamburg gebruikten de Makkumers om hun werkterrein almaar uit te breiden, tot de Baltische kust.