fryslanboppe

Contact

Secretariaat / ledenadministratie KFG

Staniastate 23
8926 LA Leeuwarden
E-mail: info@friesgenootschap.nl

 

Financiële zaken

De penningmeester van het Fries Genootschap
Sape Halbesma
Lantingawerf 21
8651 HA IJlst