Wetenschappelijk jaarboek De Vrije Fries

Het wetenschappelijk jaarboek De Vrije Fries (sinds 1839) wordt uitgegeven door het Fries Genootschap in samenwerking met de Fryske Akademy.

De Vrije Fries jaarboek bestellen

abstractrhvrijefries
ABSTRACTS

Over de abstracts (samenvattingen)

Vanaf jaar 2014 publiceert De Vrije Fries samenvattingen van de bijdragen die opgenomen zijn in het jaarboek. Deze samenvattingen worden online aangeboden, dat wil zeggen: in PDF-documenten op de website geplaatst.

brilvrijefries
DE VRIJE FRIES

De Vrije Fries online

De inhoud bestaat uit wetenschappelijke artikelen en meer essayistische bijdragen op het terrein van de Friese geschiedenis, kunst, literatuur en archeologie. Zo mogelijk wordt de Friese stof in een bredere context  geplaatst.

Cover_DVF_2021helft
JAARBOEK

Online artikelen van De Vrije Fries

Het wetenschappelijk jaarboek De Vrije Fries (sinds 1839) wordt uitgegeven door het Fries Genootschap in samenwerking met de Fryske Akademy.

coveroudevrijefries
BESTELLEN

Oude nummers van De Vrije Fries

Voor leden zijn de volgende delen van De Vrije Fries na te bestellen. 

Over De Vrije Fries

Het wetenschappelijk jaarboek De Vrije Fries (sinds 1839) wordt uitgegeven door het Fries Genootschap in samenwerking met de Fryske Akademy.

De inhoud bestaat uit wetenschappelijke artikelen en meer essayistische bijdragen op het terrein van de Friese geschiedenis, kunst, literatuur en archeologie. Zo mogelijk wordt de Friese stof in een bredere context geplaatst. De Vrije Fries is een erkend Peer Reviewed publicatie.

De redactie houdt zich aanbevolen voor kopij. Zie hier voor kopijregels en auteursinstructies.

vrijefries image