Nummer 49 (1969)

 • J. Visser, ‘Mr. Sybrandus Johannes Fockema Andreae,’ De Vrije Fries 49 (1969), pp. 5-11.
 • S.J. van der Molen, ‘Een Friese ‘kledingprent’ uit 1598,’ De Vrije Fries 49 (1969), pp. 12-16.
 • C. Boschma, ‘De collectie van J.H. Halbertsma in het Fries Museum,’ De Vrije Fries 49 (1969), pp. 17-32.
 • J.J. Kalma, Vijfmaal bijna professor. Bijdrage tot het leven van Dr. J.H. Halbertsma (1789-1869),’ De Vrije Fries 49 (1969), pp. 33-42.
 • B. van Haersma Buma, ‘Gerardus Wigmana, de Friese Raphaël,’ De Vrije Fries 49 (1969), pp. 43-65 [online beschikbaar] .
 • R. Steensma, ‘It bistek fan de yn 1695 nij to bouwen tsjerke yn Toppenhuzen,’ De Vrije Fries 49 (1969), pp. 66-72.
 • J.K. Beetstra en Z.C. Beetstra-Slofstra, ‘De Friese hoofdtooi in zijn laatste stadium,’ De Vrije Fries 49 (1969), pp. 73-81.
 • S.J. van der Molen, ‘Tinzen oer it ûleboerd,’ De Vrije Fries 49 (1969), pp. 82-92.
 • A. Wassenbergh, ‘Het huwelijk van Adam Pijnacker en Eva Maria de Geest,’ De Vrije Fries 49 (1969), pp. 93-95.
 • J.J. Kalma, ‘Wopke Wopkens. Mennist folkrepresentant,’ De Vrije Fries 49 (1969), pp. 96-99.
 • R. Steensma, ‘In reglemint út 1752 foar it plakforhieren yn de tsjerke fan Wâldsein,’ De Vrije Fries 49 (1969), pp. 100-103.
 • C. Boschma, ‘De hoekkamer van het Eysingahuis,’ De Vrije Fries 49 (1969), pp. 111-114.

Laatste online artikelen