Nummer 74 (1994)

  • Alexander Jager, ‘Enkele blokhuizen in Friesland rond 1500,’ De Vrije Fries 74 (1994), pp. 7-20.
  • Goffe Jensma, ‘Over de jeugd van Pieter Stuyvesant,’ De Vrije Fries 74 (1994), pp. 21-41 [online beschikbaar] .
  • A. Buursma, ‘Makkumer tichelwerken in de zeventiende eeuw,’ De Vrije Fries 74 (1994), pp. 43-69.
  • H.S. Algra, ‘Johann Michaell Schwartzburg, orgelmaker te Leeuwarden,’ De Vrije Fries 74 (1994), pp. 71-83.
  • Femme S. Gaastra, ‘Een Kollumer koopman in de Oost. Eyso de Wendt,’ De Vrije Fries 74 (1994), pp. 85-102.
  • A. Wegener Sleeswijk, ‘Ondernemer in hennep en touw. De firma Hylke Jans Kingma, 1762-1782,’ De Vrije Fries 74 (1994), pp. 103-145.
  • Geart de Vries, Tineke Steenmeijer-Wielenga, Sytse ten Hoeve en Hotso Spanninga, ‘Panorama fan Fryslân 1993,’De Vrije Fries74 (1994), pp. 145-159.

Laatste online artikelen