Nummer 96 (2016)

 • Piet Bakker en Anne Lenders: De wonderbaarlijke wederopstanding van een Amsterdamse historieschilder, Rombout van Troyen (1605-na 1657) en zijn tweede leven in Friesland, De Vrije Fries 96 (2016), 11-38
 • Mark Raat: Friesland en de landelijke invoering van huisnummers in 1806, Sleutels tot het verkrijgen, lokaliseren en integreren van historische bewonersinformatie, De Vrije Fries 96 (2016), 39-60
 • Yves Rocourt en Garance Laporte: The Image of Mata Hari, Stories and Photos, De Vrije Fries 96 (2016), 61-74
 • Herman Maring: ‘Een samenweefsel van leugens en onjuiste voorstellingen’. Beeldvorming van Mata Hari, 1906-heden, De Vrije Fries 96 (2016), 75-100
  KRITIEK EN TERUGBLIK
 • Lex Heerma van Voss: Michael Pye’s The Edge of the World. MEen succesvolle, maar mislukte geschiedenis van de Noordzee, De Vrije Fries 96 (2016), 101-110
 • Wio Joustra: Alma Tadema en Friesland: een ambivalente relatie, De Vrije Fries 96 (2016), 111-120
  THEMA: KENNISONTWIKKELING IN DE MODERNE BEDRIJFSGESCHIEDENIS VAN FRYSLÂN
 • Marijn Molema: Inleiding themagedeelte. Kennisontwikkeling in de moderne bedrijfsgeschiedenis van Fryslân, De Vrije Fries 96 (2016), 121-126
 • Sjoukje de Boer: Bruggenbouwer tussen wetenschap en praktijk. De zuivelconsulent in Fryslân rond 1900, De Vrije Fries 96 (2016), 127-144
 • Ronald Plantinga: Een opleiding van formaat. Een beeldverhaal over de Bolswarder zuivelschool (ca. 1880-1996), De Vrije Fries 96 (2016), 145-162
 • Marijn Molema en Binne de Haan: Agrarische bedrijfsveranderingen 1955-1980. Enkele observaties uit een oral history-project, De Vrije Fries 96 (2016), 163-176
 • Jan Ybema: Trochleare en omstean leare .Yndividu en modernisearring yn de Fryske suvel (1955-1980), De Vrije Fries 96 (2016), 177-198
  KRONIEK
 • Nelleke IJssennagger: Archeologische Kroniek van Fryslân over 2015, De Vrije Fries 96 (2016), 199-216

Laatste online artikelen