Nûmer 80 (2000)

  • Ernst Taayke, ‘Onder Franken en Saksen. Friesland in de laat-Romeinse tijd,’ De Vrije Fries 80 (2000), pp. 9-28.
  • Meindert Schroor, ‘Noord-Nederland: een demografisch reservaat? Kanttekeningen bij het ‘Friese’ genoom,’ De Vrije Fries 80 (2000), pp. 29-54.
  • M.H.H. Engels, ‘Vroeger eigendom van Erasmus. Boeken in zeventiende-eeuwse veilingcatalogi en in Praedinius’ brief van 1554,’ De Vrije Fries 80 (2000), pp. 55-80.
  • Derk Jansen, ‘Een occulte ader blootgelegd? Over drie leden van het geslacht Thoden van Velzen,’ De Vrije Fries 80 (2000), pp. 81-104.
  • Huub Mous, ‘De kleur van Friesland. Over stijl, identiteit en het verschijnsel autopoièsis,’ De Vrije Fries 80 (2000), pp. 105-124.
  • H. Halbertsma, ‘Herinneringen aan Nanne Ottema (1874-1955),’ De Vrije Fries 80 (2000), pp. 125-142.
  • Onno Hellinga, ”Gespecificeerde burgeren ende inwonende personen der stadt Leeuwarden’. Een gedwongen lening uit 1577,’ De Vrije Fries 80 (2000), pp. 143-166.
  • Goffe Jensma, ‘Aforismen, aantekeningen & anathema’s. Een handschrift van Joost Hiddes Halbertsma,’ De Vrije Fries 80 (2000), pp. 167-194.
  • J.M. Bos en G.J. de Langen (red.), ‘Archeologische kroniek van Friesland over 1999,’ De Vrije Fries 80 (2000), pp. 195-276.

Lêste online artikels