Nûmer 98 (2018)

THEMA: CULTUUR, VERZUILING EN DE FRIESE BEWEGING

 • Goffe Jensma: ‘Zo, dan zijn we dus toch nog familie van elkaar’, De Vrije Fries 98 (2018), 10-21
 • Jan Dirk Wassenaar: De vrome Fries. Receptie en betekenis van It Fryske Réveil van G.A. Wumkes, De Vrije Fries 98 (2018), 22-37
 • Johanneke Liemburg: Fedde Schurer, in Fryske ‘trochbrekker’, De Vrije Fries 98 (2018), 38-53
  BIJDRAGEN
 • Jacob van Sluis: Het gebruik van het Latijn aan de Academie en het Athenaeum te Franeker – een terreinverkenning, De Vrije Fries 98 (2018), 54-71
 • Anne van Lieshout: Vroegmoderne Friese kookboeken, De Vrije Fries 98 (2018), 72-87
 • Fridus Steijlen: Friese koeien tussen de sawa’s, De Vrije Fries 98 (2018), 88-101
 • Evert Kramer en Gilles de Langen: Eigen koers langs kans en overmacht, De Vrije Fries 98 (2018), 102-115
  ESSAY
 • Han Nijdam: Postmodernisme, longue durée en de Friese identiteit, De Vrije Fries 98 (2018), 116-131
  BOEKBESPREKINGEN
 • Pauline Onderwater: Friesland in de Eerste Wereldoorlog, De Vrije Fries 98 (2018), 132-135
 • Jos Lankveld: Van melkrijder tot fabrieksdirecteur, De Vrije Fries 98 (2018), 136-141
  KRONIEK
 • Archeologische Kroniek van Fryslân over 2017, De Vrije Fries 98 (2018), 142-170

Lêste online artikels