Frysk Genoatskip – Tagong ta it Fries Museum

Meer dan één lid van het Koninklijk Fries Genootschap heeft ons de laatste tijd de vraag gesteld hoe het komt met de vrije toegang van de KFG-leden tot het Fries Museum. De directe aanleiding voor zorgen over de vrije toegang was de oprichting van de nieuwe vriendenclub voor en door het FM. Het doet het Genootschapsbestuur bijzonder plezier om thans te kunnen laten weten dat de vrije toegang voor de leden van het KFG, ook naar de toekomst toe, deel blijft uitmaken van het KFG-lidmaatschap.

Bestuur KFG