Munt of buit?

Het Fries Museum brengt in het najaar de tentoonstelling Wij Vikingen en daarvoor roepen we de hulp van de leden van het Koninklijk Fries Genootschap in.

muntFrisia, dat in de Vroege Middeleeuwen het kustgebied tussen het Zwin (huidig België) en de Wezer (huidig Noord-Duitsland) omvatte, was in de Vikingtijd onderdeel van het Frankische rijk. Vóór de komst van de Franken onderhielden de Friezen al eeuwen banden met de Scandinavische wereld en de Britse eilanden. Omdat de Noordzee de verbindende factor was tussen deze gebieden spreken we ook wel van een Noordzeecultuur. Uit recent onderzoek blijkt dat de inwoners van Frisia deze banden ook na de komst van de Franken bleven onderhouden in de Vikingtijd.

Toen de Vikingaanvallen begonnen, vielen ze ech-ter ook Frisia aan. Hoe reageerden de Friezen op dit geweld? Uit Oudfriese wetsteksten blijkt dat zij enerzijds slachtoffer werden van de aanvallen. Niet alleen plunderden Vikingen Friese nederzettingen, maar ook doodden zij Friezen. De Vikingen ont-voerden Friezen die ze vervolgens verkochten op de slavenmarkt of dwongen om zich aan te sluiten bij hun Vikingbende. Anderzijds sloten sommige Friezen zich vrijwillig aan bij de Vikingen. Het woord ‘Viking’, dat we tegenwoordig associëren met mensen die in de 9de, 10de en eerste helft van de 11de eeuw in Scandinavië en de Danelaw (het kustgebied aan de Britse eilanden waar Scandinaviers zich hadden gevestigd) woonden, wordt in historische bronnen vooral gebruikt om mensen aan te duiden die plunderden, verkrachtten, moordden en ontvoerden. Maar niet alle Scandinaviërs waren Viking en niet alle Vikingen waren Scandinavisch.

Deze verschillende aspecten van het contact tussen Vikingen en Friezen staan centraal in de tentoonstelling. Archeologische artefacten worden gecombineerd met wetsteksten en verhalende bronnen om een realistisch en compleet beeld te geven van de interactie tussen Vikingen en Friezen en antwoord te geven op de vraag in hoeverre Friezen nu zelf ook Vikingen waren.

De collectie van het Fries Museum biedt tot onze vreugde een ruime keuze aan archeologische artefacten, die qua onderwerp en thematiek naadloos passen in het concept van de tentoonstelling. Het gaat om in Friesland gevonden objecten uit de Vikingtijd, waaronder wapens, accessoires en zilveren muntschatten, grotendeels afkomstig uit de collectie van het Koninklijk Fries Genootschap. Voor een deel van de metalen objecten geldt helaas dat deze zijn aangetast door bronspest of lijden aan andere vormen van metaaldegradatie.

Presentatie op zaal in deze toestand is dus niet mogelijk. We willen daarom deze objecten graag laten restaureren. Met de restauratie wordt niet alleen voor de tentoonstelling, maar ook voor presentatie daarna in en buiten het Fries Museum de weg opengelegd.

De tentoonstelling Wij Vikingen is van 19 oktober 2019 tot en met 15 maart 2020 te zien.

Donatie

Leden van het KFG kunnen deze restauratie mede mogelijk maken door een keuze te maken uit twee donaties:

Pakket Vikingmunt
50 euro: u ontvangt een uitnodiging voor een exclusieve voorbezichtiging van de gerestaureerde objecten in de tentoonstelling.

Pakket Vikingbuit
100 euro: u ontvangt een uitnodiging voor een exclusieve voorbezichtiging van de gerestaureerde objecten in de tentoonstelling en de tentoon stellingspublicatie over Wij Vikingen.

U kunt tot 1 augustus 2019 uw bijdrage  overmaken op rekeningnummer
NL33 ABNA 0450 2890 01 van het Koninklijk Fries Genootschap, onder vermelding van  uw naam, adres, woonplaats en uw  lidmaatschapsnummer van het KFG.