Ienling yn literêre leechte

(24ste jiergong, nr. 1, jannewaris/febrewaris 2018)

Dit nûmer komt nei acht moannnen online besikber.

Begin 20ste eeuw leek de Friese literatuur op sterven na dood. Zelfs Jan Jelle Hof, voorman van de Friese Beweging, vond Fries een volkstaal, geen waarachtige cultuur. Net in die jaren schreef Teatse Holtrop uit IJlst. Maar de tijd zat hem dus tegen. En dan ook nog eens nageroepen te worden als drankzuchtig. Misschien leed hij teveel onder de benepenheid in het kleine IJlst, misschien pruimde het publiek zijn soms wat zware kost (Twa susters, De wylde boerinne) niet. Als een paal boven water staat zijn buitengewone taalbeheersing: zijn vertalingen van Shakespeares Hamlet en Julius Caesar kan men ook zien als aanklacht tegen de toentertijd lamlendige positie van de Friese literatuur.

Yn dizze edysje de woartels fan de famylje Pander, dêr’t wy Pier sa goed fan kenne. Fierder besiket Kees Kuiken fraachtekens by in aparte skipbreuk yn 1567 op te helderjen. En Hester Postma beskriuwt de skiednis fan it Ljouwerter Stasjonskertier, dat dit jier sa’n promininte rol spilet yn Kulturele Haadstêd.

Reagearje op in artikel? Idee foar in bydrage? Meld it fia de mail (redactiefryslan@upcmail.nl) of op ús facebookpagina of twitterpagina

Lêste online nûmers