cover Fryslan ma apr 2022 LR
netwerk_compagnonsvaart_Scan10445
In dit nummer: Fryslân 2022-2

Een communistische ‘majesteit’

In de streek tussen De Knipe en Jubbega vonden in de Tweede Wereldoorlog opvallend veel onderduikers een relatief veilig heenkomen. Belangrijkste schakel in het netwerk van verzetsmensen in deze gevaarlijke onderneming was keuterboer Hendrik Marcus de Jong, bijgenaamd Hare Majesteit.
strijd_zeevisserij_RP-P-1886-A-10843
In dit nummer: Fryslân 2022-2

De Friese zeevisserij

Hoewel Friesland van oudsher over tal van zeehavens beschikt, bleef de zeevisserij er altijd ondergeschikt. Eigenlijk vreemd voor een gewest met de langste kustlijn van de Republiek. Friese vissers beperkten zich in de Vroegmoderne Tijd tot de binnenvisserij (Wadden- en Zuiderzee), de kustvisserij (Noordzee) en de haringvisserij.
Stamtrots_Keimpe Donia
In dit nummer: Fryslân 2022-2

Obsessie op bezitsbehoud

In de 17de eeuw hecht de Friese adel nog sterk aan voorouderlijk bezit, met een state, pachtboerderijen en land. Een tweede kenmerk is de op bezitsbehoud gerichte huwelijkspolitiek. Dat leidt binnen de toch al beperkte groep tot veel geruzie. De Donia’s van Hinnema State zijn hiervan exponenten.
Foarstanner_kooperaasje_Koopmans-666865f77d15
In dit nummer: Fryslân 2022-2

Johs. Koopmans, vergaderboer

Boer waren ze van beroep, maar besturen nam meer tijd in: bij de Friese Mij, de CAF, de Boerenleenbank, de ijsclub, de zuivelfabriek. Johannes Koopmans was een zogenoemde vergaderboer: ontwikkelde boeren met arbeiders voor het werk op de boerderij en zelf meer belangstelling voor besturen.

Historisch tijdschrift Fryslân

Historisch tijdschrift Fryslân is als geschiedenistijdschrift een getrouwe afspiegeling van onze provincie: een eigengereid verleden, rijk gedocumenteerd, uitbundig geïllustreerd en zorgvuldig gearchiveerd. De redactie van historisch tijdschrift Fryslân geeft aan dat boeiende verleden een publieksvriendelijk gezicht. Elke uitgave bevat zo’n acht artikelen, vaak is er een aansprekend thema met een actuele link.

Daarnaast zijn er vaste rubrieken, bijvoorbeeld over de stand van het Friese historisch onderzoek, en tal van losse artikelen. Belangrijk is het ‘service-deel’, met boekbesprekingen, kalender en nieuws.

Historisch tijdschrift Fryslân verschijnt zesmaal per jaar.

voorbeeld fryslan nummers