Gjalt Zondergeld, sociaal bewogen

Een kleine veertig jaar geleden veroorzaakte Gjalt Zondergeld een storm in de Friese wereld. Oorzaak was de verschijning van zijn proefschrift De Friese Beweging in het tijdvak der beide wereldoorlogen. Hierin beschreef hij in detail de handel en wandel van de voormannen van de Friese Beweging in de periode van de beide wereldoorlogen en het nationaalsocialisme. Die handel en wandel van vooraanstaande ‘bewegers’ was, om het zo maar te zeggen, niet echt iets wat je van ‘vrije Friezen’ jegens de nazibeweging zou verwachten. Over de drijfveren van Zondergeld.

Lees meer in nummer 3 van 2016.

Verder in dit nummer

tent_teaser_resize
In dit nummer: Fryslân 2016-3

Waar de witte tenten wachten

In de jaren 1920 en 1930 discussieerde rode, blauwe, anarchistische en christelijke kampvuurjeugd druk op de Appelschaster heide over vragen rond recht en onrecht, opstand en strijd, roeping en taak. Het was er een prachtige omgeving voor: min of meer rauwe natuur, een ongerept land, alsof het klaar lag om met idealisme opnieuw ingericht te worden. De jeugd ging er kamperen en kweekte saamhorigheid, onderweg naar een betere wereld.
koopvaardij_teaser_resize
In dit nummer: Fryslân 2016-3

Koopvaardij in oorlogstijd

Tussen de talrijke oorlogsherdenkingen in Nederland is amper plaats voor de slachtoffers bij de koopvaardij. Nochtans vielen op zee duizenden doden. In mei 1945 waren van de ruim 1.100 Nederlandse schepen er 843 buitengaats, met tezamen ruim 18.500 opvarenden. Bij de bevrijding bleken 3.376 Nederlandse zeelieden te zijn omgekomen. In september 1945, na de capitulatie van Japan, was dit aantal opgelopen tot ruim 3.600, twintig procent van de totale vlootbemanning. 421 Schepen gingen verloren.
jousma_teaser_resize
In dit nummer: Fryslân 2016-3

‘In boi allinne op ’e souder’, dichter Anne Jousma

‘Frysk dichter’ staat niet zonder trots op zijn grafsteen in Oosternijkerk, maar het werk van Anne Jousma (1900-1981) is veelal in het vergeetboek geraakt. Hij was actief in de tijd dat het mannelijke werk van Trinus Riemersma en Anne Wadman heel populair was. Zijn eigen gedichten en proza waren daarbij vergeleken teer en mild en kregen niet veel aandacht. Dat hij in reincarnatie geloofde, deed zijn reputatie ook geen goed.