Luther? Zwingli? Bach?

Van 1965 tot 1980 diende in Workum pastoor J.H. Janning, die vooral bekendheid genoot als kunstschilder en collectioneur van kerkelijke kunst. Zo tikte hij in Amsterdam gebrandschilderde glazen van Luther en Bach op de kop en plaatste die in de Sint-Werenfriduskerk van Workum. Nadien bleek dat ze Zwingli en professor Hugenholtz voorstelden.

Lees meer in nummer 1 van 2018.

Verder in dit nummer

FSM
In dit nummer: Fryslân 2018-1

Panders: ondernemende familie

1898 was een goed Pander-jaar. Pier Pander uit Drachten maakte een speciale munt bij de inhuldiging van koningin Wilhelmina in de Nieuwe Kerk in Amsterdam, waar de stoffering werd verzorgd door de firma H. Pander uit Den Haag. En Klaas Pander werd met de Haarlemsche Hockey en Bandy Club Nederlands hockeykampioen. Pier, Klaas, en de Haagse Panders: ze zijn dwars door Nederland familie - vanuit Blokzijl.
kinderen
In dit nummer: Fryslân 2018-1

‘Ik bûgje net’

Teatse Holtrops fascinatie met de dood zal te maken hebben met de voortijdige dood van twee van zijn zusters, zijn neiging om meer borrels achterover te slaan dan een onderwijzer betaamt, verklaart Doeke Sijens uit zijn bleuigheid. Maar zijn taalkennis, zeker van het Fries, is ten onrechte in de vergetelheid geraakt.
AKL005779
In dit nummer: Fryslân 2018-1

Een rode dominee

Een eeuw geleden stierf Sybe Kornelis Bakker, een ‘vooraanman’ van De Blijde Wereld, een rode dominee dus. Hij was wegbereider voor christenen in de SDAP, voor het gebruik van de Friese taal in de kerk en voor predikanten in het leger. Portret van een Fries die dominee, socialist en militair in één was.