Hoezo bevrijding?

(26ste jaargang, nr. 2, maart/april 2020)

Dit nummer komt na acht maanden online beschikbaar.

Hoe gruwelijk het einde van de Tweede Wereldoorlog Nederland trof, Friesland kwam er betrekkelijk ongeschonden van af. Toch was ook hier de uitbundigheid groot toen de geallieerde troepen in april 1945 triomfantelijk door de provincie trokken.
cov Fryslan jan feb 2020

Beste melkers

(26ste jaargang, nr. 1, januari/februari 2020)

Dit nummer komt na acht maanden online beschikbaar.

Eind 19de, begin 20ste eeuw expandeerde de industrie in het Ruhrgebied tot ongekende omvang. Dat trok massa’s werkvolk, ook van het eigen platteland, waardoor daar gebrek aan arbeiders ontstond. In dat gat sprongen vooral Friezen.

Hoop op verlossing?

(25ste jaargang, nr. 6, november/december 2019)

Dit nummer komt na acht maanden online beschikbaar.

In het laatste kwart van de 19de eeuw leefden tienduizenden Nederlanders in uitzichtloze armoede. Geen werk, geen geld, geen eten. Belabberde huisvesting, aan kindermonden vaak geen gebrek. Trieste uitzichtloosheid is het lot van de laagste klassen.

Onverschrokken zeevaarders

(25ste jaargang, nr. 5, september/oktober 2019)

Dit nummer komt na acht maanden online beschikbaar.

Bij het woord ‘Viking’ heeft bijna iedereen meteen een beeld voor de geest. Op Wickie de Viking na zijn dat meestal weinig vreedzame voorstellingen.
Fryslan jul

Langs Swette en de Kûkhernsterwei

(25ste jaargang, nr. 4, juli/augustus 2019)

Dit nummer komt na acht maanden online beschikbaar.

Theun de Vries-kenner Douwe Kootstra ging op speurtocht naar de plekken die de bekende schrijver noemt in zijn bundels De vertellingen van Wilt Tjaarda.

Praktijkman Jan Timmer

(25ste jaargang, nr. 3, mei/juni 2019)

Dit nummer komt na acht maanden online beschikbaar.

In de decennia rond 1900 veranderde het boerenlandschap in veel opzichten door een stroom aan vernieuwingen. Aanjagers waren vernieuwers, individuen. De overheid speelde nauwelijks een rol.