Fryslan maart april 2014

De bloei van Fries toneel

(20ste jaargang, nr.2, maart/april 2014)

Dit nummer komt na acht maanden online beschikbaar.

Friesland houdt van toneel: bijna elk dorp heeft zijn eigen gezelschap, van Achlum tot IJsbrechtum. Jubbega telt er zelfs vier. De meeste spelen in het Fries. Maar liefst 138 gezelschappen zijn aangesloten bij de Stichting Amateurtoaniel Fryslân die opleidingen biedt en wedstrijden houdt om de kwaliteit te verbeteren.
Fryslan jan feb 2014

De wanhoop van 1914-1918

(20ste jaargang, nr.1, januari/februari 2014)

Dit nummer komt na acht maanden online beschikbaar.

Er is in Europa een enorme stroom herdenkingen aan de Eerste Wereldoorlog op gang gekomen. In Nederland, en zeker bij ons in Friesland, is dat een stuk minder. De 'Grote Oorlog' is hier in de vergetelheid geraakt. Erger nog: de meeste Friezen weten alleen de naam van Mata Hari te noemen als het om '1914-1918' gaat.
Fryslan nov dec 2013

De keuzes van 1813

(19de jaargang, nr.6, november/december 2013)

Dit nummer komt na acht maanden online beschikbaar.

Dit en de komende twee jaar wordt veel aandacht besteed aan "200 jaar koninkrijk". "1813" is een belangrijk jaar in de vaderlandse geschiedenis. Het geldt als een nieuwe start op de puinhopen van de Franse Tijd.
Fryslan september 2013

Friesland en de Gouden Eeuw

(19de jaargang, nr.5, september/oktober 2013)

Dit nummer komt na acht maanden online beschikbaar.

De cruciale periode in de vaderlandse geschiedenis is de onvoorstelbare uitbarsting van ondernemingslust eind 16de, eerste helft 17de eeuw. In economische, maar zeker ook in culturele zin ontstegen de kustgewesten met adembenemende ideeënrijkdom en productie elke concurrentie.
Fryslan juli aug 2013

Ons Museum

(19de jaargang, nr.4, juli/augustus 2013)

Dit nummer komt na acht maanden online beschikbaar.

Zo ogenschijnlijk kalm het Fries Museum decennialang door de tijd scharrelde, zo onrustig is het sinds 2000. Het instituut aan de Leeuwarder Turfmarkt leek wat ingedut, maar kreeg onder leiding van Wim van Krimpen een flinke schop onder de kont. De laatste jaren is het museum speelbal van steeds heftiger discussies.
Fryslan mei juni 2013

De Friese Meren

(19de jaargang, nr.3, mei/juni 2013)

Dit nummer komt na acht maanden online beschikbaar.

Onze meren zijn, zeker in economisch zware tijden, een onmisbare inkomstenbron voor Friesland. Als een Zuid-Europees probleemland drijft ook Friesland deels op Duitse investeringen, al kunnen we van mening verschillen over de kwaliteit van de tegenprestatie en de toon van waardering voor onze oosterburen.