KFG-Sieperda-symposium op 21 april

Op 21 april is er weer een KFG-Sieperda-symposium, met als thema 2000 jaar Friezen en hun landschap.

Plinyelder 1

Dit jaar vieren we de 2000ste verjaardag van Plinius de Oudere (23 na Christus-79 na Christus), die als één van de eersten het Waddenlandschap beschreef. Ter gelegenheid hiervan organiseren het Koninklijk Fries Genootschap, de Fryske Akademy en Tresoar een KFG-Sieperda-symposium over 2000 jaar Friezen en hun landschap. De dynamiek tussen landschap, natuurbeleving en identiteit wordt hierbij in historisch perspectief gezet en vanuit verschillende gezichtspunten belicht.

Het programma en de sprekers:

13:30-13:35 – Joop Koopmans: Welkomstwoord
13:35-13:50 – Simon Halink: Inleiding op het symposium
13:50-14:00 – Anne Popkema: Plinius oer Fryslân
14:00-14:30 – Mans Schepers: Cancelling Plinius?
14:30-15:00 – Han Nijdam: Lichaam en landschap in Friesland
Koffiepauze: 15:00-15:20
15:20-15:50 – Mark Raat: ‘Uytmaelen ende tot goed landt maecken’
15:50-16:20 – Jeroen Wiersma: Kai Bouma en het veenweidegebied
16:20-16:50 – Otto Knottnerus: Waddeneiland – erfenis van de romantiek
16:50-17:00 – Afsluiting

De lezingen worden opgenomen in het jaarboek De Vrije Fries 2023.

Het Sieperda-symposium wordt op vrijdag 21 april van 13:30-17:00 uur gehouden in Tresoar. Na afloop is er een borrel.

Opgave kan uiterlijk 19 april 2023 via info@friesgenootschap.nl tegelijk met betaling van € 7,50 (voor KFG-leden en studenten: € 5) op bankrekening NL33ABNA0450289001 t.n.v. Koninklijk Fries Genootschap te Leeuwarden.