Beschamende marine

(27ste jaargang, nr. 3, mei/juni 2021)

Dit nummer komt na acht maanden online beschikbaar.

Was de marine van de Republiek in vroeger eeuwen een geduchte wereldmacht, eind 18de eeuw was van die reputatie niet veel over. Het land was bezet door Franse revolutionaire troepen en om hen een halt toe te roepen, vielen Engelse en Russische troepen in augustus 1799 de Noord-Hollandse kust aan. In het krijgsgewoel speelden de Nederlandse zeelieden een bedenkelijke rol met roof, plundering, vlucht, drankmisbruik, mishandeling en muiterij. In onze reeks over de maritieme geschiedenis van Friesland schrijft Nykle Dijkstra over vergeten episoden van dit weinig verheffende verleden.
Verder in deze editie een impressie van de bijzondere architectuur langs de Leeuwarder Harlingerstraatweg; de levenswandel van Hendrik Nijp, een onverbeterlijke crimineel, en de invloed van natuurgeweld op het landschap, meer speciaal de heftige stormen in de 18de en 19de eeuw en de bijkomende ellende door de plaag van paalwormen. Twee plekken springen er daarbij uit: de slaperdijk bij Zurich en het Workumer Nieuwland.

Reageren op een artikel? Idee voor een bijdrage? Meld het via de mail (redactiefryslan@upcmail.nl) of op onze facebookpagina of twitterpagina.

Laatste online nummers