logo fries genootschap

Over de Vrije Fries

Het wetenschappelijk jaarboek De Vrije Fries (sinds 1839) wordt uitgegeven door het Fries Genootschap in samenwerking met de Fryske Akademy.

De inhoud bestaat uit wetenschappelijke artikelen en meer essayistische bijdragen op het terrein van de Friese geschiedenis, kunst, literatuur en archeologie. Zo mogelijk wordt de Friese stof in een bredere context geplaatst. De Vrije Fries is een erkend Peer Reviewed publicatie.

De redactie houdt zich aanbevolen voor kopij. Zie hier voor kopijregels en auteursinstructies.

Online ziet u vele voorbeelden van onze artikelen.

cover100_20202