logo fries genootschap

Redactie

Samenstelling van de Redactie / Composition of the Editorial Board

  • Drs. M. (Martha) Kist, historicus en mediëvist, collectievormer bij Tresoar, Fries Historisch en Letterkundig Centrum in Leeuwarden / historian and medievalist, subject librarian and information specialist at Tresoar, Leeuwarden.
  • Drs. O.S. (Otto) Knottnerus, historisch socioloog, onafhankelijk onderzoeker en promovendus bij de Rijksuniversiteit Groningen / historical sociologist, independent researcher and PhD-candidate at the University of Groningen
  • Prof. dr. J.A. (Hans) Mol, onderzoeksmedewerker middeleeuwse geschiedenis aan de Fryske Akademy, bijzonder hoogleraar middeleeuwse geschiedenis van de Friese landen aan de Universiteit Leiden/ research fellow medieval history at the Fryske Akademy, professor by special appointment medieval history of Frisia, Leiden University.
  • Drs. B. (Binne) Keulen, historicus en journalist, docent aan Hogeschool Windesheim / historian and journalist, lecturer at Windesheim University of Applied Sciences.
  • Dr. S. (Simon) Halink, onderzoeker moderne cultuurgeschiedenis en programma-coördinator Fryske Akademy/ researcher modern cultural history and programme coordinator at the Fryske Akademy.
  • D. (Doeke) Sijens,(redactievoorzitter/chair editorial board), bibliothecaris bij het Groninger Forum en freelance auteur/librarian working at the Groninger Forum and freelance writer.
  • Dr. J. (Jelte) Olthof, is historicus gespecialiseerd in retorica verbonden aan de vakgroep American Studies aan de Rijksuniversiteit Groningen / historian specialized in rhetoric with the American Studies Department of the University of Groningen
  • Hans Zijlstra, senior project manager bij Elsevier Science en eigenaar Zijlvaart Advies & Actie / senior project manager at Elsevier Science and owner Zijlvaart Advice & Action
  • Dr. R. (Ralf) Futselaar, onderzoeker bij het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) in Amsterdam en universitair docent aan Erasmus Universiteit Rotterdam/ researcher with the Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) in Amsterdam and lecturer at Erasmus University Rotterdam.

Redactieadres

p/a Fryske Akademy Postbus 54 8900 AB LeeuwardenMail Redactie De Vrije Fries