Cov Fryslan juli aug 2022 LR e1658925597795

Redactie

Fryslân wordt samengesteld door hoofdredacteur Siebrand Krul, eind/beeldredactrice Marijke de Boer, vormgever Frank de Wit en vijf redacteuren. Doelstelling is het publiceren van boeiende aspecten van de Friese geschiedenis op een zowel tekstueel als illustratief aantrekkelijke wijze.

De redactie van het tijdschrift bestaat uit:

MarijkedeboerMarijke de Boer (Sigerswâld, 1971) studeerde Zweeds en Fries in Groningen. Ze werkt als internetredacteur bij Omrop Fryslân, is eindredacteur van Letterhoeke (Tresoar) en heeft een tekst- en vertaalbureau.
KerstHuismanKerst Huisman (Terwispel, 1940) begon als onderwijzer, werd journalist bij de Friese Koerier, vervolgens redacteur bij de Leeuwarder Courant. Studeerde geschiedenis in Leeuwarden en Groningen. Tal van publicaties over de Friese geschiedenis met nadruk op sociale onderwerpen.
Siebrand KrulSiebrand Krul (De Knipe, 1955) studeerde geschiedenis in Groningen. Werkte van 1990-2011 bij Uitgeverij Waanders in Zwolle, is sindsdien zelfstandig als hoofdredacteur van historische tijdschriften
Meindert SeffingaMeindert Seffinga (Easterlittens, 1961) studeerde geschiedenis in Groningen. Werkt sinds 1988 bij het Fries Scheepvaart Museum (tot 2005 als registrator en tentoonstellingsmaker en vanaf 2005 als directeur).
Doeke SijensDoeke Sijens (Hantum, 1955) is algemeen manager van de Openbare Bibliotheek Groningen. Hij was redacteur van het literaire tijdschrift Trotwaer en naderhand van De Moanne. Publiceert over leden van de kunstenaarsvereniging De Ploeg en is redakteur van het Ploegjaarboek.
 Jan van ZijverdenJan van Zijverden (Waarder (ZH), 1967) studeerde maritieme geschiedenis in Leiden en geschiedenis aan de VU. Werkte bij het Scheepvaartmuseum Amsterdam, het Mariniersmuseum Rotterdam, het Fries Museum en is sedert 2014 hoofd educatie bij het Drents Museum in Assen. Publiceerde (maritieme) boeken en artikelen.
Foto Henny Tuinhout de LeeuwHenny Tuinhout-de Leeuw (Leeuwarden, 1986) studeerde Keltische Talen en Cultuur, Kunstgeschiedenis en Museumstudies in Utrecht en Amsterdam. Werkte na haar studie voor verschillende Friese musea als tentoonstellingsmaker en registrator. Sinds 2017 is ze als registrar bij het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen verantwoordelijk voor de collectieregistratie en alle collectiebewegingen binnen en buiten het museum.