1Koninklijk Fries Genootschap1 1600 250

Over het Koninklijk Fries Genootschap

Het Koninklijk Fries Genootschap voor Geschiedenis en Cultuur, opgericht in 1827, spant zich in om het onderzoek naar en de belangstelling voor de Friese geschiedenis en cultuur te bevorderen.

Om deze doelstelling te bereiken geeft het Genootschap twee periodieken uit: het wetenschappelijk jaarboek De Vrije Fries en het publiekstijdschrift Fryslân. Daarnaast ontplooit het Genootschap nog een aantal andere activiteiten zoals excursies, lezingen en deze website. Het Koninklijk Fries Genootschap geeft incidenteel en beperkt subsidie ten behoeve van de totstandkoming van (wetenschappelijke) publicaties. U kunt een verzoek richten aan het secretariaat. E-mail: info@friesgenootschap.nl

Als oprichter van het inmiddels verzelfstandigde Fries Museum is het Fries Genootschap nog altijd de formele eigenaar van een belangrijk deel van de collectie van dit museum. In de collectie van het Fries Genootschap bevinden zich onder andere de pendantportretten van Hylck en Frans van Eysinga door Wybrand de Geest uit 1634 (eerste en tweede foto) en vele stukken Fries zilverwerk (derde foto).