1Koninklijk Fries Genootschap1 1600 250

Privacyverklaring

Privacyverklaring

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Het Koninklijk Fries Genootschap kan persoonsgegevens over u verwerken, omdat u lid bent en/of abonnee van het Historisch Tijdschrift Fryslân en/of omdat u deze zelf via de website aan ons verstrekt. Het Koninklijk Fries Genootschap kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Uw adres
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw bankrekeningnummer

Waarom heeft het Koninklijk Fries Genootschap gegevens nodig

Het Koninklijk Fries Genootschap verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u per e-mail te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Hoe lang bewaart het Koninklijk Fries Genootschap gegevens

Het Koninklijk Fries Genootschap bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

Het Koninklijk Fries Genootschap verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van het Koninklijk Fries Genootschap worden algemene bezoekgegevens bijgehouden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar het secretariaat van het Koninklijk Fries Genootschap en de secretaris zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

Het Koninklijk Fries Genootschap neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van het Koninklijk Fries Genootschap maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van de verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met het Koninklijk Fries Genootschap via info@friesgenootschap.nl