Sieperda-symposium 2022: Fan nijsblêd oant podcast – over nieuwscultuur in Fryslân

krant podcast microphone KL

Op 8 april 2022 was het Sieperda-symposium met als thema: Fan nijsblêd oant podcast – over nieuwscultuur in Fryslân

De Friese nieuwsmedia stonden jarenlang onder druk door verlies aan abonnees, kijkers en luisteraars. Maar dankzij internet en sociale media zijn er nieuwe mogelijkheden ontstaan om een jonger en breder publiek te bereiken. Journalisten publiceren op zoveel mogelijk kanalen tegelijk en maken nu ook nieuwsvideo’s en podcasts. Op lokaal niveau is de journalistiek springlevend en blijken lokale omroepen en nieuwssites een uitstekend bindingsinstrument. Deze ontwikkelingen vormen aanleiding om stil te staan bij de nieuwsproductie en nieuwsconsumptie in Fryslân, in de laatste decennia. Welk nieuws bereikt de Friezen, in welke vorm en langs welke kanalen?

Sprekers waren: Sander Warmerdam (hoofdredacteur Leeuwarder Courant) – De regionale journalistiek: stand van zaken,  Lysbeth Jongbloed (adviseur taalbeleid provincie Fryslân, promoveerde op gebruik van Fries op social media) – Frysk op sosjale media: de bottom-up taalemansipaasje fan de 21e iuw?, Bert de Jong (journalist en initiatiefnemer Friese Mediacoöperatie) – Straatjongens en nieuwsbrengers: de dynamiek van de regionale journalistiek, Anne-Goaitske Breteler (historica, antropologe en schrijfster) – De âlde wrâld yn de nije media: de jonge generaasje en harren mediagebrûk, Wytse Vellinga (journalist Omrop Fryslân en eindredacteur lokale omroep LEO Middelsé) – De lokale omroep als basis voor nieuwe journalistiek, Ingrid Spijkers (hoofdredacteur Omrop Fryslân) – Fan radio en Insta, TV en YouTube: de krêft en macht fan kanalen.

De paneldiscussie was met Peter Halbersma (journalist Friesch Dagblad), Anne-Goaitske Breteler, Marcel Broersma (hoogleraar media en journalistieke cultuur) en Ingrid Spijkers over  het thema: Hoe blijven de Friese nieuwsmedia relevant voor de jonge generaties?