Maria Louise-jaar

(21ste jaargang, nr.3, mei/juni 2015)

Dit nummer komt na acht maanden online beschikbaar.

Het is 250 jaar geleden dat Maria Louise, landgravin van Hessen-Kassel (1688-1765), in Leeuwarden overleed. Na haar huwelijk met Johan Willem Friso, de Prins van Oranje, mocht zij zich Prinses van Oranje noemen. Maria Louise, sinds de 19de eeuw liefkozend herinnerd als Marijke Meu, was al jong weduwe; haar man verdronk in 1711 in het Hollandsch Diep. Hun enige zoon werd in 1747 onder de naam Willem IV erfstadhouder in alle gewesten van de Republiek der Verenigde Nederlanden.

Tot zijn meerderjarigheid in 1731 was Maria Louise gouvernante (vaak incorrect regentes genoemd) in Friesland voor haar zoon. Willem overleed in 1751 en toen ook diens weduwe Anna van Hannover overleed, in 1759, nam Maria Louise opnieuw de honneurs waar in Friesland, nu voor haar kleinzoon, de latere stadhouder Willem V.
Temidden van de talrijke evenementen rond het 250ste sterfjaar van Maria Louise past ook een special van Fryslân. De artikelen zijn tot stand gekomen in samenwerking met de Fryske Akademy, die op 10 april een wetenschappelijk symposium rond Marijke Meu organiseerde. Marijke Bruggeman gaat in op de aard van de contacten die Maria Louise via correspondenten onderhield met regeringscentrum Den Haag. Hanno Brand beschrijft de organisatie van de stadhouderlijke hofhouding op het Princessehof. Een mooi aspect van het leven daar aan de hand van een tekening van Cornlis Pronk komt van Marlies Stoter. Piet Bakker schetst het  schilderijenbezit van de prinses en Jeanine Otten belicht de culinaire cultuur van het 18de-eeuwse hofleven. Dat haar Hessense en Kasselse achtergronden uiterst belangrijk waren voor Maria Louise, blijkt uit de bijdrage van Geart de Vries over de Duitse hovenier Knoop die ze de tuinaanleg van haar Friese buitenverblijven toevertrouwde en uit het artikel van Yme Kuiper over de inspiratiebron die landgraaf Carl van Hessen-Kassel in menig opzicht voor haar was.

Laatste online nummers