logo fries genootschap

Het Koninklijk Fries Genootschap

Het Koninklijk Fries Genootschap voor Geschiedenis en Cultuur, opgericht in 1827, spant zich in om het onderzoek naar en de belangstelling voor de Friese geschiedenis en cultuur te bevorderen.

Word nu lid van het Koninklijk Fries Genootschap

Koninklijk Fries Genootschap

Portret van Ymck van Paffenrode

Historisch tijdschrift Fryslân

Leeuwardens
groene longen

Wetenschappelijk jaarboek De Vrije Fries

Thema: Verzet,
accommodatie en
coöperatie tijdens de
bezetting in Friesland

huwelijkshart_Z08959
COLLECTIE

Collectie uitgelicht

In de collectie van het Fries Genootschap bevinden zich onder andere de pendant-portretten van Hylck en Frans van Eysinga door Wybrand de Geest uit 1634 en vele stukken Fries zilverwerk.

Bekijk uitgelichte stukken.

Nieuws

Het bestuur van het Koninklijk Fries Genootschap nodigt u uit voor de Algemene  Ledenvergadering op woensdag 29 juni 2022 om 19.45 uur in het Fries Museum te Leeuwarden. Na het zakelijke gedeelte houdt  publiekshistorica Anne-Goaitske Breteler de lezing  ‘Publieks-geschiedenis in Fryslân’.

Klik hier voor de agenda en meer informatie over de lezing. 

Fryslan mei juni 2022
Publicaties

Uitgaven van het Fries Genootschap

Het Genootschap geeft twee periodieken uit: het wetenschappelijk jaarboek De Vrije Fries en het historisch tijdschrift Fryslân. Daarnaast ontplooit het Genootschap nog een aantal andere activiteiten zoals excursies en lezingen.

mensen
Aanmelden

Word lid van het Fries Genootschap

Belangrijkste voordelen van het lidmaatschap:
• Het jaarboek De Vrije Fries
• Zesmaal per jaar het historisch tijdschrift Fryslân
• Gratis toegang met gezinsleden tot het Fries Museum

Onze collectie