1Koninklijk Fries Genootschap1 1600 250

Bestuur

  • Joop Koopmans, voorzitter
  • Ritske Mud, secretaris
  • Sape Halbesma, penningmeester
  • Evert Kramer
  • Geart de Vries
  • Marjan Brouwer
  • Henny Tuinhout-de Leeuw
  • Fonny Krol-Postma