De Schoterlandse Jordaan

(28ste jaargang, nr. 2, maart/april 2022)

Dit nummer komt na acht maanden online beschikbaar.

In de streek langs de Schoterlandse Compagnonsvaart, van De Knipe tot Jubbega, hebben zo’n 140 joodse vluchtelingen in onderduik de oorlog overleefd. Het welslagen ervan hing af van de zwijgende steun van de bevolking. Dit ‘Volk zonder uren’ had een anarchistisch-communistische inslag en Hendrik Marcus de Jong was daarvan het boegbeeld. Deze keuterboer werd de legendarische held van de verzetsbeweging. Kerst Huisman beschrijft hoe de streek onder zijn bezielende leiding kon uitgroeien tot de ‘Schoterlandse Jordaan’.
Johannes Jelles Koopmans was een echte ouderwetse vergaderboer, ver buiten zijn thuis langs de Snitser Aldfeart bekend. Hij was bestuurslid van de Friese Maatschappij van Landbouw, de CAF, de zuivelfabriek Scharnegoutum, het waterschap, de Boerenleenbank en de ijsclub. En hij schreef graag historiestukjes. Een schets door zijn achterkleinzoon.
Voor het duiden van de obsessie van de Friese adel voor bezitsbehoud en bijgevolg een sterk gestuurde huwelijkspolitiek, is het verhaal van de bewoners van Hinnema State in Jelsum een prima casus, zo bewijst Yme Kuiper.

Laatste online nummers

Fryslan mei juni 2022