De wanhoop van 1914-1918

(20ste jaargang, nr.1, januari/februari 2014)

Dit nummer komt na acht maanden online beschikbaar.

Er is in Europa een enorme stroom herdenkingen aan de Eerste Wereldoorlog op gang gekomen. In Nederland, en zeker bij ons in Friesland, is dat een stuk minder. De ‘Grote Oorlog’ is hier in de vergetelheid geraakt. Erger nog: de meeste Friezen weten alleen de naam van Mata Hari te noemen als het om ‘1914-1918’ gaat. Mevrouw Margaretha Zelle heeft in Parijs echter niet het flauwste benul gehad van wat zich in haar geboorteprovincie afspeelde. De belangrijkste Fries uit die periode is de Leeuwarder Folkert Posthuma, gedurende bijna de hele oorlog minister van Landbouw, Handel en Nijverheid.

Nederland bleef neutraal, raakte in paniek toen de oorlog uitbrak en zag 200.000 gemobiliseerden van de ene op de andere dag vertrekken naar vaak geheime kampementen, in bange afwachting, maar hernam het leven toen de Duitsers onze grenzen ontzagen. Na een periode van hamsteren, oorlogswinsten, en zwarte markt wordt de toestand begin 1917 ernstig als Duitsland de onbeperkte duikbootoorlog uitroept en schaarste toeslaat. Folkert Posthuma is degene die met harde hand probeert het weinige voedsel eerlijk te verdelen en hij wordt daarmee hét symbool van rantsoenering, voedselschaarste en honger. In de straten zingen de kinderen ‘Minister Posthuma zijn vrouw is dood, ze is gestikt in het regeringsbrood’. Ook in Friesland moet de politie demonstraties en protesten in de kiem smoren. Dat een paar honderd kilometer verderop dag in, dag uit 6.000 soldaten het leven laten in een zinloze barbarij, dringt wel door maar ieder heeft hier zo zijn eigen zorgen.

Fryslân wil met een serie artikelen deze vergeten geschiedenis in herinnering terugroepen.

Ook in deze aflevering: de Heerenveense Hepkema’s Boschjes, ingeklemd tussen woonwijk, klaverblad, oude Thialfbaan, scholengemeenschappen, maar nog altijd een bijzonder bosje.

En een mooie vondst van wetenschapper Oebele Vries over de vroege jaren van de Friese Staten; uitvinder/pionier Folkert van Loon en zijn betekenis voor de scheepsbouw; een handpin als terpvondst en de De Wit-plattegrond van Sneek.

Laatste online nummers