Staveren 950 jaar stad

(17de jaargang, nr.5, september/oktober 2011)

Dit nummer komt na acht maanden online beschikbaar.

De oudste stad van Friesland, dat is Staveren. Een naam die op middeleeuwse kaarten vaak eenzaam in een grote lege omgeving staat te pronken. Zo’n stad moet toch wel wat voorstellen, zou je denken. Het feest van 950 jaar stadsrechten wordt dit jaar dan ook groots gevierd. Maar van de stedelijke allure is tegenwoordig in Staveren niks te merken. Een bolwerk op de middeleeuwse grens tussen de Hollandse en Friese machtsgebieden? Je zoekt er vergeefs naar. Pakhuizen? Imposante regentenwoningen? Zware vestingwerken? Stadspoorten? In geen velden of wegen te zien. Staveren is een leuk stadje, maar zijn verleden is onvindbaar in het straatbeeld. Zijn geschiedenis is echter des te boeiender! In deze Fryslân enkele prikkelende bijdragen, zoals die van Gerben Abma, die zich afvraagt waar die wonderlijke tegenstelling toch vandaan komt, tussen glorierijk verleden en suffe werkelijkheid.

Sicco van Albada, die een enorm werk maakt van zijn archiefonderzoek naar voor-Napoleontische scheepsbouw in Friesland, beschrijft de oude Staverse scheepsbouw, van groot belang natuurlijk , met de zee zo nabij. Over bijzondere handel op de oceanen door Staverse schippers wordt geschreven aan de hand van een toevallig gevonden gebrandschilderd raampje met een Staverse voorstelling, dat in een Amerikaans museum wordt bewaard. Dirk Huizinga vertelt over de ansjovis-visserij die kortstondig grote welvaart bracht, maar die een totaal ander soort visserij was dan de gebruikelijke. En natuurlijk krijgt de vermaarde treinboot aandacht, in een artikel van Jelle Koenen. Wat is zakkoek, zo vraagt de lezer zich af na deze aankondiging. Jeanine Otten maakt duidelijk dat dit vroeger een bekend gerecht was, met daarbij een apart verhaal over een Groenlandvaarder. Een plek die iedereen weet te liggen maar die niemand ooit bezocht is de BB-bunker bij Grou, secuur door Hans Koppen uit de doeken gedaan. Dick de Boer maakt furore met zijn levenswerk over abt Emo (Emo’s reis); Jan van Zijverden vertelt over dit enorme werk van de Groningse emeritus-hoogleraar. En de Drachtster Feart, dát is nog eens een Verbroken Verbinding waarover Kerst Huisman nóg wel een paar pagina;s over kan doorschrijven. De Drachtster dramatiek over wat was, wat verloren ging en wat schijnbaar maar niet mag terugkomen. In de rubriek Verdwenen Beroepen twee rauwe werkmannen: Yke Koudenburg en Auke Slagter reden jaren achtereen melkbussen van de boeren langs de Schoterlandseweg naar de melkfabriek De Takomst in Wolvega.

Laatste online nummers