Tipeltange

Is dit in yngewikkeld stik ark? Of in martelark? It is gelokkich wat aardichs, alteast ast fan puzels hâldst. De namme is in oanwizing, want tipelje betsjut fimelje, nifelje, tyspelje. En fimelje moatst wis wol mei dit objekt! En dan is dit noch in ienfâldige fariant. Se binne der ek mei sân of njoggen ringen. Om de puzel op te lossen moatst tsientallen hannelingen ferrjochtsje: alle ringen moatte derôf, en yn omkearde folchoarder wer op de hâlder. It is in iuwenâld spul dat yn it âlde Sina spile waard, en yn de santjinde iuw ek yn de Republyk. Noch hieltyd wurdt dit spultsje ferkocht, meastentiids is it dan fan hout makke. Allinnich geskikt foar de puzelleafhawwer mei in soad geduld!

Details

Identificatie

Objectsoort:

Objectnummer: X08746B

Onderwerp:

Materiaal en techniek

Materiaal:

Afmeting: 25.0 cm

Vervaardiging

Maker: onbekend

Datering: 1900 - 1935

Verwerving

Copyright: Fries Museum, Leeuwarden, Collectie Koninklijk Fries Genootschap

Relevante stukken