Jentsje Sytema was een ‘geestigen spreker’

Naast de bekende Waling Dykstra en Tsjibbe Gearts van der Meulen van het Winterjûnenocht waren er meer die met hun voordrachten ’s winters het volk vermaakten en het Fries onder de mensen brachten. Jentje Sytema was er één van, een kleine boer met een groot talent voor het schrijven.

Lees meer in nummer 2 van 2020.

Jentsje Sytema was een 'geestigen spreker'

Verder in dit nummer

mislukte onderduik?
In dit nummer: Fryslân 2020-2

Mislukte onderduik?

In de maanden na de bevrijding keren tienduizenden ontheemde dwangarbeiders, vaak na maanden-, soms jarenlange ontberingen, huiswaarts. Maar in plaats van een warm onthaal door hun geliefden wacht een deceptie. De vermagerde, uitgeputte en hongerige mannen worden met argwaan bekeken: wat hadden ze daar in Duitsland wel niet uitgespookt?
Een morele plicht
In dit nummer: Fryslân 2020-2

Een morele plicht

Terwijl de geallieerde troepen nog door Friesland trokken, werd de Vereniging Friesland 1940-1945 opgericht. Doel was zorg voor nabestaanden van oorlogsslachtoffers, meer specifiek van verzetsmensen. In meerdere opzichten was de Friese situatie hierin uniek. Zo zijn er tot de dag van vandaag twee Friese Stichtingen.
Blijvende kloosternamen
In dit nummer: Fryslân 2020-2

Blijvende kloosternamen

De talrijke kloosters mogen dan letterlijk van de aardbodem zijn verdwenen, tientallen topografische namen herinneren nog aan de eens zo rijke Friese kloostercultuur. De Olijfberg in Westelijk Kollumerland, Sinaï tussen Earnewâld en Bergum, en de berg Thabor even ten noorden van Sneek: even zoeken en je vindt allerlei Bijbelse namen in het hart van Friesland.