Fryslan mei juni 2022
Rengerspark 1924 Leeuwarden
In dit nummer: Fryslân 2022-3

Tussen groene longen en stadsgracht

Spanjaardslaan en Noordersingel hebben een intrigerende geschiedenis. Eentje die begon met de Tachtigjarige Oorlog. Met de aanleg van parken werd deze westrand van Leeuwarden in de 19de en 20ste eeuw de geliefde woonplek voor rentenierende boeren, artsen en bankdirecteuren. Die keken niet op de centen voor een fraaie villa.
Barentsz expeditieschip
In dit nummer: Fryslân 2022-3

Hoe bouw ik een schip?

Eeuwenlang was het een raadsel hoe Nederlanders in de 16de en 17de eeuw zoveel sneller en goedkoper dan elders schepen konden bouwen. In Harlingen is aan de hand van de karige bronnen het plan opgevat zo’n schip na te bouwen. De initiator, Gerald de Weerdt, vertelt hoe dat in zijn werk ging en trekt conclusies over zijn voorgangers.
Tombe Folkert Harmens Kuipers
In dit nummer: Fryslân 2022-3

Het geheim van Coopersburg

Het verhaal van Folkert Kuipers en ‘zijn’ Coopersburg in Akkrum is bekend. Minder bekend is het mausoleum voor Folkert en zijn geliefde vrouw Nettie de Graaff. Het mausoleum is grondig gerestaureerd, waarbij de dekplaten van de graftombes werden gelicht. Klopt het verhaal dat de kisten eigenlijk niet pasten?
Wandborden aardewerk Makkum Jan Pieterszoon Coen
In dit nummer: Fryslân 2022-3

Het bordenraadsel

Decennia lang bewaart het Fries Verzetsmuseum twee borden met teksten van Jan Pietersz. Coen. Maar niemand wist wat ze betekenden, waar ze vandaan kwamen, wat de families Hepkema en Tichelaar ermee te maken hadden. Volhardend speurwerk ontrafelt de herkomst.