Fryslan mei juni 2022
FDL-1915b_400x250
In dit nummer: Fryslân 2019-6

Domela als held

Voor arbeiders, boeren en ambachtslieden was Domela de held van de hoop. Daadwerkelijk was het geloof dat het tot een revolutie zou komen, dat dan de heilstaat ontstond. En dan kan het oude paard van de trekschuit plaats maken voor Harinxma – ‘en dan gaat de zweep er over’.
Het-Meer-199-Varenkamp_400x250
In dit nummer: Fryslân 2019-6

Het Domelaspoor terug

Op 17 augustus 1890 vond op een stuk land in ‘t Meer, tussen Heerenveen en De Knipe, een beroemd geworden meeting plaats. Het was het werk van molenaar Yme Kuiper en boer Pier Haitses de Vries, aanhangers van Domela. Hun paden zouden elkaar vaker kruisen.
IMG_20180330_0028_400x250
In dit nummer: Fryslân 2019-6

Domela-oord in Beekbergen

In 1931 richtte het radicale Nationaal Arbeids-Secretariaat nabij Beekbergen het Ferdinand Domela Nieuwenhuis-oord op. Het functioneerde met horten en stoten een decennium, kwam in de oorlog in particuliere handen en verdween. Er resteren alleen wat prullaria.
Domela_400x250
In dit nummer: Fryslân 2019-6

Domela’s Jezusbeeld

Op zijn bureau had Domela een beeldje van Jezus. Hij zag in hem vooral een sociaal strijder en vereenzelvigde zich met hem. Een strijder voor de waarheid, voor de voorbeeldige mens. Ook zijn aanhang zag Domela als een Christus-figuur.