Rietbedekte_poterbewaarplaats_en_paardenwaad
In dit nummer: Fryslân 2017-3

Functioneel lelijk

Glazen poterbewaarplaatsen, hokken waarin de boer zijn pootaardappelen bewaarde, waren nuttig maar verdienden vaak geen schoonheidsprijs. De inspecteur van de Volksgezondheid in Friesland meldt in 1942 op verzoek van de gemeente Dantumadeel dat hij toestemt in het afgeven van een bouwvergunning voor twee poterbewaarplaatsen, onder voorwaarde deze ergens achteraf op het erf te bouwen, omdat ze zeer lelijk zijn. Een inventarisatie.
SK_A_4087
In dit nummer: Fryslân 2017-3

Slaven en koffie: een Harlinger connectie

De Surinaamse koffieplantage Frederiksdorp bracht omstreeks eind 18de eeuw forse rijkdom op, mede dankzij de arbeid van zo’n honderd tot slaaf gemaakte personen. Een deel van het kapitaal is ook in Friesland terecht gekomen, in Harlingen om precies te zijn. Hoe kwam deze stroom van kapitaal tot stand? En de verhoudingen op de plantage lagen niet zo zwart-wit als wel wordt gedacht.
Wim_en_Jo_1935
In dit nummer: Fryslân 2017-3

Smartelijke dood

Op de serene, bijna saaie Noorderbegraafplaats in Leeuwarden springt een monument in het oog. Het is een mooi hoog beeld van een treurende vrouw dat diepe smart uitstraalt. Die droefenis, zelfs ontreddering en vertwijfeling overviel volkomen onverwacht Willem te Winkel. Door een bombardement verloor hij vrouw en zoontje.
FSM001016867
In dit nummer: Fryslân 2017-3

Waterstrijd en Tacozijl

In de winter van 1965/66 stonden voor het laatst grote delen van midden-Friesland onder water. Het Hooglandgemaal maakte daaraan een einde. Veel eerder (1920), en ingrijpender, was de bouw van het Woudagemaal. Het verloste de boeren in de veenweidegebieden van dure wateroverlast. Maar de aanleg ging niet zonder slag of stoot. Waterbeheersing in Friesland is een ingewikkelde kwestie.