Fryslan mei juni 2022
1__Abraham_Storck_1697-1710_Groot_Frisia_in_1665_Tjerk_Hiddes_400x250
In dit nummer: Fryslân 2020-6

Admiraliteit in de canon

In de Slag bij Duins in 1639, waar een Spaanse Armada vernietigend werd verslagen, speelde de Friese Admiraliteit een stevige rol met drie oorlogsbodems, de Frieslant, de Gideon en de Rotterdam. Hun aandeel zou goed passen in een canon van de Friese marine.
203863_400x250
In dit nummer: Fryslân 2020-6

‘Fryslâns beste toneelspeelster’

Barend en Martsje van der Veen waren voor de oorlog een beroemd toneelspelersechtpaar, ze bereisden alle Friese dorpen en Fryske Kriten in Holland. Het waren de eersten die van Fries toneel hun beroep maakten. Martsje was als acteur haar man ver de baas, mensen kwamen vooral op haar af.
Fig2b_Ortelius_detail_400x250
In dit nummer: Fryslân 2020-6

Imaginair eiland

De schipbreuk die Venetiaan Nicolò Zeno in 1380 ‘voorbij Gibraltar’ leed, deed hem het vege lijf redden op Isola Frislanda. Zijn nazaat, ook een Nicolò Zeno, beschreef het avontuur in 1558, waarna alle cartografen het intekenden. Het eiland Friesland was geboren. Alleen: het bestond niet.
5_Ronde_uitholling_400x250
In dit nummer: Fryslân 2020-6

Robinson Crusoe ontmaskerd

Robinson Crusoe kent iedereen. Jacob Benckes kent niemand. Maar: zonder de laatste, een Friese zeeheld, was Crusoe er niet geweest. Hoe dat zit? En waar speelt de vervlechting van hun verhalen zich af? Jan de Vries zocht het uit en stiet op verrassende overeenkomsten.