Fryslan mei juni 2022
Antropoloog_avant_la_lettre
In dit nummer: Fryslân 2016-6

Gysbert Japicx

Jazeker is Gysbert Japicx belangrijk geweest voor de Friese taal, voor de wijze van schrijven, voor het schrijven in je moederstaal, dus ook voor de Friese eigenwaarde, want de Friese identiteit. Maar soms bekruipt je het gevoel dat Gysbert lichtjaren boven alle latere Friese schrijvers staat. Daar is geen reden toe.
Amsterdamse_school
In dit nummer: Fryslân 2016-6

Amsterdamse School in Friesland

Scholen in Leeuwarden, voetbalbouwwerken in Sneek, een boerderij in Opeinde en kerken in Twijzel en Kollum: er staan in Friesland meer Amsterdamse School-panden dan je zou denken. Architectuurhistoricus Peter Karstkarel maakte een mooie selectie.
Tjerk_Hiddes
In dit nummer: Fryslân 2016-6

Tjerk Hiddes

In het Fries Scheepvaart Museum in Sneek hangt sinds kort een vergeten schilderij met daarop het admiraalsschip van de Friese zeeheld Tjerk Hiddes de Vries. Een ‘vriend’ van het museum zag het bij toeval op een kijkdag van een kunstveiling in Brussel. Een spannend verhaal over de lotgevallen van het doek. En van het standbeeld van de held in Harlingen.
Atte_Jongsma
In dit nummer: Fryslân 2016-6

Nieuwe encyclopedie

Dankzij onverschrokken doorzetten van enkele diehards besloot de provincie tot het laten maken van een nieuwe encyclopedie van Friesland. Maar is dat niet raar, een mega-drukwerk produceren in een tijd waarin de digitalisering ons om de oren vliegt? De spraakmakende recensent Atte Jongstra heeft als altijd een mening paraat.