Fryslan mei juni 2022
slavernij
In dit nummer: Fryslân 2015-6

Suiker, slaven en Suriname

In het begin van de 18de eeuw waren de plantages van Suriname met Nederland verbonden door een stroom van mensen, goederen en kapitaal. De bijzondere stukken van de familie Groenewoud in het archief van de doopsgezinde gemeente van Harlingen laten zien dat ook in Friesland eigenaren van plantages woonden. Vanwege een langlopend conflict over een nalatenschap zijn de correspondentie tussen de betrokkenen in Suriname en Friesland en vele andere relevante documenten bewaard gebleven.
Schuttenindescheene
In dit nummer: Fryslân 2015-6

Schutten in de Scheene

Zelfs met een Tomtom is het even zoeken in Weststellingwerf om de plek op deze foto te vinden. Over land voert een knerpend schelpenpad langs de Helomavaart naar een verscholen buurtje rondom de Scheenesluis. Café De Laatste Stuiver, zichtbaar achter de twee mannen op de rechteroever, is tegenwoordig een woonhuis. Ernaast loopt een pad in de richting van de Rietvink, een van de zes molens die de Groote Veenpolder na haar oprichting in 1847 moesten bemalen.
doorgeenandereterwereldovertroffen
In dit nummer: Fryslân 2015-6

‘Door geen andere ter wereld overtroffen’

Animal history is aan een opmars bezig. Vooral het paard heeft hierin een sleutelrol. De geschiedenis van het Friese paard is nog nauwelijks wetenschappelijk onderzocht. In De Vrije Fries verschijnt binnenkort een eerste overzicht van de rol van het Friese paard in de geschiedenis. Die reikt ver voorbij de Friese grenzen, en is een product van Friese handelsgeest en cultuur.
Bewijzen_terpenonderzoek
In dit nummer: Fryslân 2015-6

‘Bewijzen’ terpenonderzoek vaak flinterdun

Friesland is de laatste decennia behoorlijk in het (archeologische) nieuws geweest. Opgravingen zoals bij Wijnaldum, plus een aantal onderzoekingen van de steile kanten van deels afgegraven terpen, hebben zonder twijfel een aanzienlijke vermeerdering van kennis over het Friese verleden opgeleverd. Maar zijn deze uitkomsten reden genoeg voor de stelligheid, waarmee de soms verstrekkende conclusies van het onderzoek worden gepresenteerd?