Fryslan mei juni 2022
36504kneppel
In dit nummer: Fryslân 2021-6

Kneppelfreed

Een melkboer, een veearts, en vooral Friese Koerier-hoofdredacteur Fedde Schurer belanden in 1951 in een rel over het gebruik van het Fries in de rechtbank. Rechter Wolthers krijgt er van Schurer van langs. Het ontaardt in ongeregeldheden op het Zaailand. Een overzicht van de gebeurtenissen.
Yn e beage
In dit nummer: Fryslân 2021-6

Yn ‘e beage

In Gorredijk, aan de Opsterlandse Compagnonsvaart, staat Schippersgezin. Het kunstwerk beeldt het harde bestaan van binnenvaartschippers uit, yn 'e  beage slepen ze moeizaam hun vracht voort. In het Zuiderzeemuseum hangt het imposante schilderij In het jaagtouw van Anton Smeerdijk met hetzelfde motief, lange tijd zo kenmerkend voor Friesland.
Fam (20)
In dit nummer: Fryslân 2021-6

Moslims in Gaasterland

Niet alle Molukkers zijn christen. Er is een moslim-minderheid die na hun respectloze opvang door Nederland wordt verspreid. Uiteindelijk kunnen ze samenleven in Gaasterland, in kamp Wyldemerk. Hun geschiedenis is veronachtzaamd, zoals van wel meer nieuwkomers. Een pleidooi voor een nieuw canon-venster voor deze groepen, op basis van Wyldemerk-voorman Achmed Tan.
09-00095stal
In dit nummer: Fryslân 2021-6

Doelmatiger boeren

Taylorisme heet het streven dat de Friese landbouw moet opstuwen naar veel efficiënter werkmethoden. Het moet planmatiger, en machinaler. Er worden organisaties opgetuigd om de boeren het nieuwe werken aan te leren. Dat moet wel om de noodzakelijke schaalvergroting te kunnen bolwerken.