Een communistische ‘majesteit’

netwerk compagnonsvaart Scan10445

In de streek tussen De Knipe en Jubbega vonden in de Tweede Wereldoorlog opvallend veel onderduikers een relatief veilig heenkomen. Belangrijkste schakel in het netwerk van verzetsmensen in deze gevaarlijke onderneming was keuterboer Hendrik Marcus de Jong, bijgenaamd Hare Majesteit.

De Friese zeevisserij

strijd zeevisserij RP P 1886 A 10843

Hoewel Friesland van oudsher over tal van zeehavens beschikt, bleef de zeevisserij er altijd ondergeschikt. Eigenlijk vreemd voor een gewest met de langste kustlijn van de Republiek. Friese vissers beperkten zich in de Vroegmoderne Tijd tot de binnenvisserij (Wadden- en Zuiderzee), de kustvisserij (Noordzee) en de haringvisserij.

Obsessie op bezitsbehoud

Stamtrots Keimpe Donia

In de 17de eeuw hecht de Friese adel nog sterk aan voorouderlijk bezit, met een state, pachtboerderijen en land. Een tweede kenmerk is de op bezitsbehoud gerichte huwelijkspolitiek. Dat leidt binnen de toch al beperkte groep tot veel geruzie. De Donia’s van Hinnema State zijn hiervan exponenten.

Johs. Koopmans, vergaderboer

Foarstanner kooperaasje Koopmans 666865f77d15

Boer waren ze van beroep, maar besturen nam meer tijd in: bij de Friese Mij, de CAF, de Boerenleenbank, de ijsclub, de zuivelfabriek. Johannes Koopmans was een zogenoemde vergaderboer: ontwikkelde boeren met arbeiders voor het werk op de boerderij en zelf meer belangstelling voor besturen.