Kwamen de Friezen uit Polen?

Hoe zijn de opvallende overeenkomsten tussen het Fries en het Pommers te verklaren? Kunnen Duitse migranten in Brazilië ons helpen om een taal te reconstrueren die vroeger aan de zuidelijke Oostzeekust werd gesproken? Een onderzoek naar Pommerse migranten in 1859-1887 naar de deelstaat Espirito Santo en hun taal kan helpen.

Lees meer in nummer 4 van 2019.

Verder in dit nummer

Bedelaar-Anthonie-van-den-Bos-1778-1838_400x250
In dit nummer: Fryslân 2019-4

Moord bij Cromharne

Het was mistig en koud toen Antje Sjeerps op donderdag 25 november 1762 om half elf met boter en appels op pad werd gestuurd naar Gaast. Ze zou er niet aankomen en nooit meer terugkomen. Ze liep David Elias tegen het lijf die zich aan haar wilde vergrijpen, in paniek raakte en een moord pleegde. 
210047_400x250
In dit nummer: Fryslân 2019-4

De vertellingen van Wilt Tjaarda

In de in 1982 gebundelde 34 semi-autobiografische jeugdverhalen van Theun de Vries verhaalt diens alter ego Wilt Tjaarda van de wereld van zijn voorouders. Het is lastig fictie en waarheid uit elkaar te houden, maar dat was ook de opzet van de schrijver. Jan van Galen en Douwe Kootstra gingen op onderzoek om de locaties terug te vinden.
206388_400x250
In dit nummer: Fryslân 2019-4

Fries Beweger Pieter Sipma

Vader van de moderne Fryske Beweging werd Pieter Sipma (1872-1961) wel genoemd. Dit was vooral omdat hij de leraar was van vooraanstaande bewegers als Jelle Brouwer, Jan Melles van der Goot en Douwe Kalma. Hij is ook een aantal jaren actief in de Jongfryske Mienskip geweest, tot zijn voormalige leerlingen hem aan de kant schoven.