Op jacht naar een jachtscène

(28ste jaargang, nr. 4, juli/augustus 2022)

Dit nummer komt na acht maanden online beschikbaar.

Een prima aanschaf, zo zagen Rienk Bijma en Johan Jeltema de koop op een veiling van een schouwstuk met een jachtscène. Van een onbekende schilder, zo leek het. Zeker na de restauratie werden ze nieuwsgierig naar de maker. Het bleek Otto de Boer te zijn, een 19de-eeuwse schilder uit Woudsend die vooral vanuit Leeuwarden de kost verdiende met reeksen opdrachten, vooral van katholieke huize.
Het is twee eeuwen geleden dat De lape koer fen Gabe Skroor verscheen. Aanvankelijk een dun werkje dat Joast Halbertsma onder kunde verspreidde. Maar gaandeweg ontwikkelde de Lapekoer zich tot icoon van de emancipatie van het Fries, zo typeert Klaas van der Hoek.
Hoe kon Harlingen omstreeks 1600 uitgroeien tot Frieslands belangrijkste haven? Aan welke voorwaarden voldeed het voormalige vissersbuurtje?
Harlingen speelt ook een rol in de route die IJslandse kousen aflegden. Waarom waren die zo gewild?

Laatste online nummers

Fryslan mei juni 2022