Kinderbeker van Nicolaas Arnoldi Knock

‘Nicolaas Knok 7 april 1760 op sijn eerste verjaardag’ staat in dit bekertje gegraveerd onder een familiewapen. Nicolaas Knock wordt in 1759 geboren in Rotterdam of Leeuwarden. Op zijn eerste verjaardag krijgt hij dit bekertje. Zou hij er blij mee zijn geweest?

Nicolaas Knock wordt grietman van Ooststellingwerf en gecommitteerde in de Provinciale Rekenkamer van Friesland. Dat is natuurlijk zeer verdienstelijk, maar de literatuur vermeldt vooral dat Nicolaas een getalenteerd organist is die orgels keurt en een concert dirigeert voor de jarige Franeker Academie in 1785. Friedrich Ludwig Hauck schildert in 1772 een uitgesproken vrolijk portret van hem.

Details

Identificatie

Objectsoort:

Objectnummer: Z2018-001

Onderwerp:

Materiaal en techniek

Materiaal:

Afmeting: diameter: 6.0 cm, gewicht: 69.0 gr, hoogte: 6.8 cm

Vervaardiging

Maker: Pereboom, Jan

Plaats: Leeuwarden

Datering: 1760

Verwerving

Copyright: Fries Museum, Leeuwarden Bruikleen De Ottema-Kingma Stichting

Relevante stukken