Fryslan maart april 2012

Bevallen en opstaan

(18de jaargang, nr.2, maart/april 2012)

Dit nummer komt na acht maanden online beschikbaar.

Het kraambed is eeuwenlang een bron van zowel grote vreugde als doffe treurnis geweest. Menig nieuw leven doofde weer snel, een barende vrouw verkeerde in grote ongewisheid of zij de bevalling zou overleven. De risico's waren enorm, de kennis van complicaties gering.
Fryslan jan feb 2012

Jonathan Israel

(18de jaargang, nr.1, januari/februari 2012)

Dit nummer komt na acht maanden online beschikbaar.

Radical Enlightenment, daar staat Jonathan Israel om bekend. En radical, dat is hijzelf zeker: hij maakt keuzes die kraakhelder zijn. De (Westerse) politieke filosofie in het tijdperk 1650-1800 is door Jonathan Israel tot overzichtelijke proporties teruggebracht.
Fryslan nov dec 2011

Grensgevallen

(17de jaargang, nr.6, november/december 2011)

Dit nummer komt na acht maanden online beschikbaar.

De indeling van Friesland in gemeenten vanaf de Franse Tijd is een af en toe vermakelijke cocktail van wijsheid, persoonlijke ambities, naijver, hebzucht en doelmatigheid. En het proces duurt voort: zijn nog maar pas tal van gemeenten in zuidwest-Friesland samengeklonterd tot een grote eenheid onder leiding van Sneek, de opdeling van Boarnsterhim onder zijn buren is aanstaande.
Fryslan sep okt 2011

Staveren 950 jaar stad

(17de jaargang, nr.5, september/oktober 2011)

Dit nummer komt na acht maanden online beschikbaar.

De oudste stad van Friesland, dat is Staveren. Een naam die op middeleeuwse kaarten vaak eenzaam in een grote lege omgeving staat te pronken. Zo'n stad moet toch wel wat voorstellen, zou je denken.
Fryslan juli aug 2011

De Friese Koe

(17de jaargang, nr.4, juli/augustus 2011)

Dit nummer komt na acht maanden online beschikbaar.

Het is maar goed dat het befaamde bronzen beeld van ús mem in Leeuwarden op een sokkel staat, dan lijkt deze oer-Friese koe nog een beetje imposant. Ze is eigenlijk maar een kleintje. Zulk praat moest je begin jaren vijftig, toen over de vorm van het beeld werd nagedacht, niet hebben.
Fryslan mei juni 2011

Seks: last en lust

(17de jaargang, nr.3, mei/juni 2011)

Dit nummer komt na acht maanden online beschikbaar.

Een opvallend, oud kunstwerk uit de Koninklijke Bibliotheek siert het mei-nummer van Fryslân. De maker van de gouache in het liber amicorum van Juw van Harinxma uit 1625 zou wel vreemd opkijken als hij zijn werk terugziet op een tijdschriftomslag met als thema-titel "Seks".