cover fryslan jan feb 2018 website 1

Heer van stand

(24ste jaargang, nr.2, maart/april 2018)

Dit nummer komt na acht maanden online beschikbaar.

Wigle van Aytta, Wirdumer van goede komaf, verwierf een status die geen Fries voor of na hem wist te bereiken. Wigle, naar de geleerde mode verlatijnsd tot Viglius, doorliep een bestuurlijk-wetenschappelijke loopbaan om vervolgens aan het Habsburgse hof te Brussel tot de hoogste kringen door te dringen.
cover fryslan jan feb 2018

Eenling in literaire leegte

(24ste jaargang, nr.1, januari/februari 2018)

Dit nummer komt na acht maanden online beschikbaar.

Begin 20ste eeuw leek de Friese literatuur op sterven na dood. Zelfs Jan Jelle Hof, voorman van de Friese Beweging, vond Fries een volkstaal, geen waarachtige cultuur. Net in die jaren schreef Teatse Holtrop uit IJlst. Maar de tijd zat hem dus tegen.
Fryslan november december 2017 1 cover website

Onontgonnen terrein

(23ste jaargang, nr.6, november/december 2017)

Dit nummer komt na acht maanden online beschikbaar.

Een van Johan Cruijffs diepzinnigheden is ‘je ziet het pas als je het doorhebt’, een doordenker die prima toepasbaar is op wat achter Friese gevels aan waardevol erfgoed schuilgaat.
Cover 350 bij 420

500 jaar Reformatie

(23ste jaargang, nr.5, september/oktober 2017)

Dit nummer komt na acht maanden online beschikbaar.

Zo intensief de herdenking van Luthers stellingen in Duitsland wordt gevierd, zo tamelijk schouderophalend gebeurt dat in Friesland. De vergelijking dringt zich op met de gestage protestantisering die in de 16de eeuw onze contreien onderging.
juli augustus

Mythe Hari

(23ste jaargang, nr.4, juli/augustus 2017)

Dit nummer komt na acht maanden online beschikbaar.

Tot ver buiten de landsgrenzen spreekt Margaretha Zelle, vooral bekend als Mata Hari, onverminderd tot de verbeelding: Franse boeken, Duitse, Amerikaanse, een televisieserie door de BBC; het kan niet op. Niet zo raar dus dat het Fries Museum er deze herfst een speciale tentoonstelling aan wijdt.
Fryslan mei juni 2017 1 cover website 1

Waterstrijd en Woudagemaal

(23ste jaargang, nr.3, mei/juni 2017)

Dit nummer komt na acht maanden online beschikbaar.

De bijzondere geologie van Friesland is oorzaak van ‘eeuwige’ discussie rond de beheersing van het oppervlaktewater. Om in het zuiden en Lege Midden te kunnen boeren, moet steeds harder gepompt worden, waardoor de bodem ook doorlopend daalt. Dat kost geld, heel veel geld.