Nûmer 22 (1914)

 • G.A. Wumkes, ‘Friesche kalenderkroniek over de jaren 1809-1824,’ De Vrije Fries 22 (1914)1-64.
 • R. Visscher, ‘Goudsmeden en hunne Leerlingen te Leeuwarden,’ De Vrije Fries 22 (1914) 65-91 .
 • G.A. Wumkes, ‘Waling Dykstra, 14 Aug. 1821-15 Jan. 1914,’ De Vrije Fries 22 (1914) 92-104 .
 • Waling Dykstra, ‘Friesche Spreekwoorden en Gezegden (vervolg),’ De Vrije Fries 22 (1914) 105-116 .
 • P.C.J.A. Boeles, ‘De eerste bewoners van het tegenwoordige Friesch Museum,’ De Vrije Fries 22 (1914) 117-124 .
 • H. J. Busé, ‘De verdwenen Doopsgezinde Gemeenten in Friesland,’ De Vrije Fries 22 (1914) 125-143.
 • P.C.J.A. Boeles, ‘C.H.F.A. Corbelijn Battaerd,’ De Vrije Fries 22 (1914) 144-149.
 • G.A. Wumkes, ‘Worp van Peyma en zijn Vrienden,’ De Vrije Fries 22 (1914) 150-177 .
 • —, ‘Friesch Museum,’ De Vrije Fries 22 (1914) 178-179 .
 • —, ‘Verslag van de secretaresse van het Friesch Genootschap over het jaar 1912-13,’ De Vrije Fries 22 (1914) 180-183 .
 • —, ‘Verslag van den conservator van het Friesch Museum over het jaar 1913, met lijsten der voornaamste aanwinsten,’ De Vrije Fries 22 (1914) 184-197.
 • —, ‘Ledenlijst van het Friesch Genootschap,’ De Vrije Fries 22 (1914) 198-205.
 • —, ‘Lijst der Genootschappen, die in correspondentie staan met het Friesch Genootschap,’ De Vrije Fries 22 (1914) 206-209.

Lêste online artikels