Nûmer 64 (1984)

  • L.G. Jansma, ‘Rampen, in mannich algemiene skôgings,’ De Vrije Fries 64 (1984), pp. 5-13.
  • J.J. Kalma, ‘Gods hand in het schadelijk wormgeknauw. ‘Een zeldzaam ongedierte van Godts vergramde hand geschapen,” De Vrije Fries 64 (1984), pp. 14-25.
  • Ph.H. Breuker, ‘Acht maaie 1774. Panyk en Ferljochting,’ De Vrije Fries 64 (1984), pp. 26-46.
  • F.H. Beiboer, ‘De watervloed van 1825 in Friesland. Afbeeldingen door tijdgenoten, toegelicht met verslagen van ooggetuigen,’ De Vrije Fries 64 (1984), pp. 47-67.
  • C. Boschma, ‘Een “pest die Vrieslands steeden en luchtgewest bedorf”. De bestrijding van de pokken,’ De Vrije Fries 64 (1984), pp. 68-78.
  • J. Swart, Emigraasje as útwei foar driigjend ûnk, de lânferhuzer Woarp van Peyma,’ De Vrije Fries 64 (1984), pp. 79-83.
  • G. van der Wal en E.J. van der Woude,’ De cholera-epidemie van 1849 in Leeuwarden,’ De Vrije Fries 64 (1984), pp. 94-108.
  • A.J. Wijnsma, J. ter Welle, A. Bokma, K. Sikkema, J.W. van Wijnen, A.H. Joustra, C.P. Hoekema, P. Hemminga, T. Steenmeijer-Wielenga, S. ten Hoeve en J.J. Huizinga, ‘Panorama van Friesland 1983,’ De Vrije Fries 64 (1984), pp. 147-175.

Lêste online artikels