Nûmer 90 (2010)

  • Kees Kuiken, Memoriecultuur en clangevoel in Het Bildt 1566–2006, Van Steven tot Rembrandt, De Vrije Fries 90 (2010), 9-32
  • H.Th.Colenbrander, Drie aantekeningen bij het huwelijk van Rembrandt van Rijn en Saskia Uylenburgh in Sint Annaparochie, De Vrije Fries 90 (2010), 33-64
  • Merijn Knibbe, Jaarinkomens, huisvesting en welstand van grondwerkers in Schoterland, 1796–1830, De Vrije Fries 90 (2010), 65-106
  • Jan de Kater, Albert ten Broecke Hoekstra, een wegbereider voor Fries en Nederlands nationalisme, De Vrije Fries 90 (2010), 107-128
  • W. Dolk, Een Leeuwarder boekhandelaar timmerde aan de weg, Dirck Alberts en het huis St. Jacobsstraat 13, De Vrije Fries 90 (2010), 129-146
  • Symen A. Schoustra en Han Nijdam, ‘It is ek mar fan in boer fan it lân’, Klaas Cornelis Nijdam (1774–1845), een Fries dichtende eigenerfde boer, De Vrije Fries 90 (2010), 147-184
  • Marcel Broersma, ‘Een jongetje op een schip’, Pier Pander en de constructie van het zelf, De Vrije Fries 90 (2010), 185-206
  • Goffe Jensma, Plat land, diepe geschiedenis, Friesland als trauma, De Vrije Fries 90 (2010), 207-222
  • Ernst Taayke, Archeologische kroniek van Fryslân over 2009, De Vrije Fries 90 (2010), 223

Lêste online artikels